Tokyo Bon Makudonarudo (Namewee)

Klik untuk memuat video
Pengaturan
⬆
⬇
A Bb B C C# D D# E F F# G G#
Sembunyikan Chord
Chord Tokyo Bon Makudonarudo (Namewee)

[Verse 1]@b
F#m
Ohayo Tokyo Konichiwa
Bm
Sumimasen I'm foreigner
E
I don't speak Japanese
A
But I love Aoi Sora
F#m
When you say Wakarimashita
Bm
I say Hitachi Toyota
E
Kawasaki Nintendo
C#
Canon Sony Honda
 
F#m
I'm losing my way
Bm
Obasan where should I go?
E
Shinjuku so big
A
I need a Doraemon
F#m
You speak Japanglish
Bm
And show me body language
C#
What can I do?
C#
Where should I go? No nonono
 
[Chorus]@b
F#m
Makudonarudo
Bm
Guguru Toiletto
E   C#
Kitto Katto
F#m
Dizunilando
F#m
Takushi go Hoteru
Bm
Sebun Elebun Miruku
E  C#
Basu Biru
F#m
Sutabakkusu
 
[Verse 2]@b
F#m
Ohayo Tokyo Konichiwa
Bm
Sumimasen I'm foreigner
E
I don't speak Japanese
A
But I love Ramen Tempura
F#m
When you say Arigato Konbanwa
Bm
I say Suzuki Yamaha
E
Uniqlo Toshiba
A
Casio Godzilla
 
F#m
I'm losing my way
Bm
Obasan where should I go?
E
Shinjuku so big
A
I need a Doraemon
F#m
You speak Japanglish
Bm
And show me body language
E
What can I do?
C#         C#
Where should I go? Please take me home No nonono
 
[Chorus]@b
F#m
Makudonarudo
Bm
Guguru Toiletto
E   C#
Kitto Katto
F#m
Dizunilando
F#m
Takushi go Hoteru
Bm
Sebun Elebun Miruku
E  C#
Basu Biru
F#m
Sutabakkusu
 
N.C.
Sarada Hanbaga
Sandoitchi Soseji
Kohi Keki
Aisukurimu Kobini
N.C.
Furaidopoteto
Esukareta Arukoru
Bareboru Besuboru
Basukettoboru Gorofu
 
[Chorus]@b
F#m
Makudonarudo
Bm
Guguru Toiletto
E   C#
Kitto Katto
F#m
Dizunilando
F#m
Takushi go Hoteru
Bm
Sebun Elebun Miruku
E  C#
Basu Biru
F#m
Sutabakkusu

- Lirik Belum ditambahkan.


Index Lagu

➕
➖
⏬
⏫